Δείτε τον απολογισμό Σ.Π.Ο.Α.Κ. του οικονομικού έτους 2016