Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Προγραμματισμός δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το επόμενο διάστημα».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 10-2023