Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης και συγκρότησης του απαιτούμενου φακέλου υποβολής στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο: Πολιτιστική Διαδρομή: «Ο Περίπλους του Κορινθιακού Κόλπου»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 11-2023