Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση για τις επιπτώσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη στο οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου και λήψη απόφασης για παρέμβαση προς όλες τις αρμόδιες αρχές για την προώθηση μέτρων προστασίας και αποκατάστασης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.12-2021