Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύγκλησης κοινής σύσκεψης αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην εγκατάσταση και επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και στην οριοθέτηση ΠΟΑΥ στην βόρεια πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 12-2023