Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Πρόταση συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και συμμετοχής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACCLIMATE για την δημιουργία εργαστηρίων με ενεργούς πολίτες με σκοπό την κατανόηση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 13-2022