Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Προγραμματισμός επόμενων δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. μετά-Covid εποχή».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.15-2021