Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Δωρίδος για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση τελετής έναρξης των αγώνων ιστιοπλοΐας με την επωνυμία “Ράλλυ Ιονίου”, στο Νησί Τριζόνια του Δήμου Δωρίδος και εξειδίκευσης πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 15-2023