Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης του ΝΠΔΔ “Ηλίας Κατσούλης” του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο Πολυθεματικό Φεστιβάλ “Αριστοναύτες” και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 16-2022