Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Επί πρότασης του μη-κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports για επανεξέταση υλοποίησης δράσεων και πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τους Δήμους-Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τους κινδύνους στο υδάτινο περιβάλλον και προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 18-2022