Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης του Συλλόγου “ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. Ναυπακτίας” για συνδιοργάνωση με το Σ.Π.Ο.Α.Κ., στο πλαίσιο διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων (4ο Ενετικό Μονοπάτι Ναυπάκτου, 7/5/2022 και 4ο Αρχαίο Ασκληπιείο – Σκάλα Ναυπακτίας, 8/5/2022) και εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας αθλητικού υλικού.»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 21-2022