Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο θεσμό  “Οινοξένεια – Τοπία και γεύσεις της Αιγιάλειας” και εξειδίκευση πίστωσης.»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 28-2022