Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση του Δήμου Δελφών που διοργανώνει το Δίκτυο Δελφών με τη συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ» με τίτλο «40 χρόνια ΛΑΪΟΣ, 1 χρόνο χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη» και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 31-2022