Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης για την δημιουργία λογαριασμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook κλπ.) και ορισμού διαχειριστή με τον αναπληρωτή του».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 32-2022