Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης συνεργασίας με εταιρεία στο πλαίσιο δημιουργίας video για την ανάδειξη και παρουσίαση εκδηλώσεων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. που αναφέρονται στον εορτασμό των “200 Χρόνων από την Επανάσταση του 1821” και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.4-2021