Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης περί έναρξης εφαρμογής λογισμικού ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 49-2020