Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συνεργασία μεταξύ Σ.Π.Ο.Α.Κ. και Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΖΟΝ για την διεκδίκηση χρηματοδοτικού προγράμματος από το Πράσινο Ταμείο».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.5-2021