Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης του Συλλόγου Γυναικών Αλυκής «Τίφες» Δήμου Θηβαίων, για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα την οργανωμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στον Κορινθιακό Κόλπο και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 5-2023