Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Εξέταση πρότασης για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που αφορά στον Κορινθιακό Κόλπο.»

 

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.52-2017