Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης του Δήμου Λεβαδέων για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση παρουσίασης της θεατρικής παράστασης «Ο Καστανάς» στην Λιβαδειά και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 6-2023