Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί συμμετοχής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε πρόταση χρηματοδότησης προς το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα στο Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», στα πλαίσια του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022» για το έργο με τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ» σε συνεργασία με την ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση και άλλους φορείς, σε θέματα δράσεων συντονισμού και επικοινωνίας».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 7-2023