Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παρακράτηση των εισφορών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2023, από τα τακτικά τους έσοδα (ΚΑΠ) και απόδοση αυτών απευθείας στο Σ.Π.Ο.Α.Κ.»

Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 2-2023