Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4844/Β΄/29-12-2017) η υπ’ αρ. 299271 απόφαση έγκρισης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη συμμετοχή του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ως ΜΕΛΟΣ στο Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Η ένταξη αυτή ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τη φωνή και ενισχύει την παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και σε συνδυασμό με την πρόσφατη ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA, δημιουργεί νέους όρους και προϋποθέσεις για την ολοκληρωτική προστασία και ανάπτυξη του Κορινθιακού, με πλήρη σεβασμό στο φυσικό κάλλος και στον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής.

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»