Μετά από επικοινωνία που είχε ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, αλλά και σχετικά δημοσιεύματα εφημερίδων που έλαβε αναφορικά με την εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή του Κορινθιακού, υπέβαλε την κάτωθι επιστολή παρέμβασης προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση (ΜΠΕ) για εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών».

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως ενημερωθήκαμε σε επικοινωνία μας με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής μας, αλλά και σχετικά δημοσιεύματα εφημερίδων που μας απεστάλησαν, στην Επιτροπή σας έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών, τόσο στα όρια του Δήμου Θηβαίων (περιοχές «Τσούμα 1» και «Τσούμα 2» της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης), όσο και του Δήμου Δωρίδος / Περιοχή «Βαθειά Λούζα» Δ.Ε. Τολοφώνος.

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας, αφενός την επιβαρυμένη ήδη κατάσταση του Κορινθιακού, η οποία είναι εις γνώση όλων μας και αφετέρου ότι με βάση επιστημονικά δεδομένα ο μέσος χρόνος ανανέωσης των υδάτων του Κορινθιακού Κόλπου ως κλειστή θάλασσα, έχει ως συνέπεια οι όποιες ρυπογόνες ουσίες καταλήγουν σε αυτόν να παραμένουν για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Είναι πρόσφατο το «καμπανάκι συναγερμού» από τις επιπτώσεις της εμφάνισης του υπερπληθυσμού των μεδουσών, για τους κατοίκους – επισκέπτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα όρια του Κορινθιακού Κόλπου.

Ο Σύνδεσμός μας πρωτοστάτησε στην ένταξη του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου στις προστατευόμενες περιοχές (Δίκτυο Natura 2000) και από κοινού με τους Δήμους-Μέλη μας δίνουμε την μάχη για την προστασία, αλλά και την ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας πέρα από τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό για την προστασία των ειδικών θαλάσσιων περιοχών (Λιβάδια Ποσειδωνίας), πρόνοια πρέπει να υπάρξει και στην αποφυγή υποβάθμισης παραλιακών περιοχών τουριστικής αξίας.

Πρέπει επιτέλους να υπάρξει ακριβής έλεγχος της έκτασης που καταλαμβάνουν οι εν λόγω μονάδες σε σχέση πάντα με την άδεια που κατέχουν, όπως πρέπει να υπάρξει και έλεγχος αν έχουν αποκατασταθεί οι περιοχές για τις οποίες ζητήθηκε μετεγκατάσταση στο πρόσφατο παρελθόν.

Βέβαιοι για τις δικές σας ενέργειες, είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε σε μια κοινή προσπάθεια για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου και ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Σταμάτης Χαλβατζής

Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων