Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι μία εγγενής ιδιότητα των περισσότερων υλικών και αναφέρεται ως η ικανότητα να άγει (να μεταφέρει) ηλεκτρικό φορτίο.

Καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού είναι κυρίως τα μέταλλα, ενώ το γυαλί, το ξύλο και το πλαστικό, θεωρούνται κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.

Μεταξύ αυτών των δύο ακραίων (καλών και κακών) μορφών αγωγών του ηλεκτρισμού βρίσκεται το νερό.

Στα μέταλλα το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από τα ηλεκτρόνια ενώ στα υγρά από τα ιόντα.

Σε κάθε περίπτωση η αγωγιμότητα ορίζεται από την παρουσία και τον αριθμό των φορτισμένων ιόντων, τη συγκέντρωσή τους, την κινητικότητά τους, το σθένος τους και τη θερμοκρασία.

Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαλυμένων αλάτων στο νερό, τόσο περισσότερα είναι τα ιόντα άρα και υψηλότερη η αγωγιμότητα.

Η αγωγιμότητα (G) μετριέται σε Siemens και συμβολίζεται ως εξής: mS/cm ή mho/cm.

Οτιδήποτε προσθέτουμε στο νερό , όπως χημικά, πρόσθετα ή τροφές, καθώς διαλύεται επηρεάζει την ποιότητα του νερού και αυξάνει την αγωγιμότητα.

Τονίζεται πως οι μετρήσεις αγωγιμότητας μας δείχνουν τη συγκέντρωση των ιόντων που περιέχονται στο νερό, δεν μας δίνουν όμως πληροφορίες για τη σύσταση και την προέλευσή τους δηλαδή πόσο ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg) κλπ.

Η αγωγιμότητα και τα ολικά διαλυτά στερεά μετρώνται με αγωγιμόμετρο (conductivitymeter)

Μετρώντας την αγωγιμότητα με κάποιο όργανο πολλαπλού εύρους, μπορούμε με εύκολα να μετρήσουμε την αλατότητα του θαλασσινού νερού

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ -ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η δειγματοληψία έγινε από διάφορες περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας.

Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο χημείας του σχολείου μας όπου οι μαθητές με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους μέτρησαν την αγωγιμότητα των δειγμάτων καθώς και το PH τους και συγκέντρωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα

Σημείο ΔειγματοληψίαςΑγωγιμότητα(σεμS/cm)PH
ΙΤΕΑ ΛΙΜΑΝΙ55.5007.55
ΙΤΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ55.3007.57
ΓΑΛΑΞΙΔΙ53.5007.55
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙ55.3007.50
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ55.8007.50
ΠΑΤΡΑ55.3007.52
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ23.1007.53
ΛΟΥΤΡΑΚΙ55.9007.58
ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ56.1007.24

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤοPH δενπαρουσιασε μεταβολή μεταξύ των δειγματων αντίθετα παρατηρήσαμε μια σημαντική μεταβολή στην αγωγιμότητα στο δείγμα από το ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ το οποίο οφειλόταν σε ένα ποτάμι που έπεφτε στη θάλασσα και αραίωνε το θαλασσινό νερό ελαττώνοντας την αγωγιμότητα