Ο ορισμός της 5ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1972, έγινε με στόχο να προειδοποιήσει και να αφυπνίσει την παγκόσμια κοινότητα για τους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον.

Έκτοτε είναι γεγονός ότι υπήρξε ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης και αναδείχτηκαν περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η εξάντληση της στιβάδας του όζοντος, οι τοξικές χημικές ουσίες και τα πλαστικά, η υπερθέρμανση του πλανήτη κ.α. για τα οποία πάρθηκαν αποφάσεις και εγκρίθηκαν κοινές πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.

Παρόλο αυτά ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής τείνει αυξανόμενος και απειλητικός για το μέλλον του πλανήτη μας.

Είναι επιτακτική ανάγκη οι διεθνείς οργανισμοί, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους, υιοθετώντας πολιτικές και μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. έχοντας την ευθύνη του συντονισμού των ενεργειών για την προστασία και ορθολογική διαχείριση του προστατευόμενου οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας πολίτες και φορείς της περιοχής.