Όπως ήδη σας είχαμε ενημερώσει, σας ανακοινώνουμε τα κύρια συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την ημερίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. που διεξήχθη στο Λουτράκι κατά το διήμερο 12-13 Μαΐου 2023, στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης του Συνδέσμου «30 Χρόνια Σ.Π.Ο.Α.Κ. και συνεχίζουμε..»:

 

 1. Ο Κορινθιακός Κόλπος πέρα από τις σημαντικές ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με το θαλάσσιο περιβάλλον (δελφίνια, κοραλλιογενείς ύφαλοι, Ποσειδωνίες κ.α.), αποτελεί και αντικείμενο μελέτης της επιστημονικής κοινότητας από γεωλογικής άποψης, λόγω της έντονης σεισμικότητας που παρατηρείται στην περιοχή.

 

 1. Η φυσική οριοθέτησή του ως μια κλειστού τύπου θάλασσα συνεπάγεται πολύ μεγάλο χρόνο ανανέωσης των υδάτων του και επομένως ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας από ρύπους και άλλου τύπου επιβαρύνσεις (ιχθυοκαλλιέργειες, κ.α.)

 

 1. Η ένταξη του Κορινθιακού στις Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας μας, μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, αποτελεί μέτρο προστασίας του οικοσυστήματος, αλλά συγχρόνως απαιτεί και τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι δυστυχώς δεν επαρκούν με τη σημερινή τους δομή και συγκρότηση. Η κατάργηση του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ως Ανεξάρτητων Αρχών και η ένταξή τους στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως υπηρεσιακή αρμοδιότητα, υποβάθμισε τον ελεγκτικό μηχανισμό.

 

 1. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. δικαιούται και οφείλει να παρεμβαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νσεις Αλιείας, Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., κ.α. ) για την αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.

 

 1. Ο επιμερισμός της χερσαίας περιοχής γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο σε τέσσερις (4) διαφορετικές Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου) δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συντονισμού και κοινής δράσης.

 

 1. Η ίδρυση και λειτουργία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. έρχεται να καλύψει αυτή ακριβώς την αδυναμία και γι’ αυτό απαιτείται η ενίσχυση του ρόλου του, καθώς και η επίτευξη συνεργασίας με τις προαναφερόμενες Περιφέρειες.

 

 1. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και της ανάγκης για την προστασία του οικοσυστήματος, οφείλουν αφενός να τηρούν όλους τους όρους λειτουργίας τους σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά κριτήρια αδειοδότησης και αφετέρου να συμμετέχουν σε συνέργειες που στόχο έχουν την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και προστασίας.

 

 1. Η εθελοντική συνεισφορά των Οικολογικών οργανώσεων της περιοχής (Ομοσπονδίες και Πρωτοβάθμιες οργανώσεις) είναι σημαντική τόσο για την πρόληψη, όσο και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Δήμων-Μελών και των Οικολογικών κινημάτων πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποδοχή και τη συνεργασία σε τοπικά θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

 

 1. Ως άμεσος στρατηγικός στόχος για το επόμενο διάστημα προκύπτει η ανάληψη πρωτοβουλίας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Φορείς για την εκπόνηση φακέλου προς διεκδίκηση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας στα πλαίσια της Πράσινης Οικονομικής Μετάβασης για παρεμβάσεις πρόληψης και προστασίας του θαλάσσιου και χερσαίου οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού και αρχαιολογικού αποθέματος της περιοχής.

 

 1. Για διαχρονικά προβλήματα και εκκρεμότητες ως προς την αντιμετώπιση τους, όπως η υπεραλίευση και η παράνομη αλιεία, η διάβρωση των ακτών, η λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών σε όλο το εύρος των παραλιακών οικισμών, ο έλεγχος των ρεμάτων και φερτών υλικών που καταλήγουν στον Κορινθιακό Κόλπο καθώς κ.α., θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τους Δήμους-Μέλη.

 

 1. Ως προς την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως πχ. ο καταδυτικός και αλιευτικός τουρισμός.

 

 1. Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που θα αφορά στην ιστορία και στην ανάγκη προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, το οποίο να διανεμηθεί στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

                                                            Εκ του γραφείου τύπου Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»