ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»

Αίγιο, 4 Ιουνίου 2021

              

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

5η Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

«Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. καλεί σε επαγρύπνηση»

 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που έχει καθιερωθεί με απόφαση του ΟΗΕ, υπενθυμίζει σε όλους μας την ευθύνη απέναντι στη φύση, η αειφορία της οποίας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής στον πλανήτη μας.

 

Υπό το φάσμα της κλιματικής αλλαγής, η “πράσινη μετάβαση” πρέπει να έχει ως προτεραιότητα το σεβασμό του περιβάλλοντος και όχι να αφεθεί στο έλεος της όποιας επενδυτικής μανίας (ΑΠΕ, εξορύξεις κ.ά.), υπέρ του κέρδους των ολίγων και εις βάρος της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της το συνεχώς διογκούμενο κύμα αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών, της αυτοδιοίκησης και των οικολογικών οργανώσεων, θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, σε κάθε μορφή επένδυσης. Είναι σημαντικό να αποκλείονται και να αποτρέπονται επενδυτικές πρωτοβουλίες σε περιοχές φυσικού κάλλους και ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, ειδικότερα μετά από “ύποπτες” φυσικές καταστροφές.

 

Η άμεση λήψη μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση της περιοχής Natura στα Γεράνεια Όρη, μετά από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, θα αποτελέσει σοβαρό “δείγμα γραφής” για τις προθέσεις των αρμοδίων. Οψόμεθα!!

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

      Σταμάτης Χαλβατζής