Στα πλαίσια της απόφασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. για επισκέψεις – συναντήσεις με εκπροσώπους των βιομηχανικών συγκροτημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, την Πέμπτη 6/4 αντιπροσωπεία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Σταμάτη Χαλβατζή, τα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Αποστόλου, Γεώργιο Δρίκο, Χρήστο Καραλή, Ιωάννη Πάστρα και το πρώην μέλος του Συνδέσμου κ. Νικόλαο Βαλαούρα, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Αλουμίνιον της Ελλάδος και είχε συνάντηση με τους υπεύθυνους του εργοστασίου κ.κ. Δημήτριο Στεφανίδη, Γενικό Δ/ντή, Λευτέρη Γρηγορίου, Δ/ντή Εργοστασίου, Ιωάννη Παπασπύρου, Δ/ντή Προσωπικού και Αντιγόνη Κατσανάκη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η οικοδόμηση μιας ειλικρινούς και σταθερής συνεργασίας σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης, στα όρια των αρμοδιοτήτων μας για την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου.

Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε την θετική ανταπόκριση των στελεχών και της Διοίκησης του εργοστασίου για τη στήριξη και ενεργό συμμετοχή σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στόχο θα έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και την δέσμευση για ανοικτή επικοινωνία σε θέματα που αφορούν τον Κορινθιακό Κόλπο.