Αίγιο, 9 Μαρτίου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

  Αναβολή εκδηλώσεων στα πλαίσια της δράσης με τίτλο:

«Ας διηγηθούμε στα παιδιά μας την Ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου»

 

Μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για αναστολή οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια τις επόμενες 4 εβδομάδες, αναβάλλονται για μεταγενέστερο χρόνο οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης που αναφέρεται στην ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου, με τίτλο: «Ας διηγηθούμε στα παιδιά μας την Ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου».

 

                                                                                                                  Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»