Αίγιο, 23 Ιουνίου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

 “Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Σ.Π.Ο.Α.Κ. –  SAFE WATER SPORTS

 

O Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» και ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Safe Water Sports υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας στους Δήμους-Μέλη του, σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών στη θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και σε άλλες δραστηριότητες αναψυχής.

Ειδικότερα συμφωνούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει:

α) Ενημέρωση των σχολικών μονάδων (διευθυντές δημοτικών σχολείων) καθώς και της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports (εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας) και την δυνατότητα υλοποίησης αυτού στα σχολεία των Δήμων που απαρτίζουν το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου.

β) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που έχει σχεδιάσει το Safe Water Sports στις πλέον πολυσύχναστες παραλίες των Δήμων με στόχο την ενημέρωση των λουομένων (μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 500 τέτοιες πινακίδες σε όλη την Ελλάδα).

γ) Λειτουργία περιπτέρων για ενημέρωση μέσω της ψυχαγωγίας των παιδιών σε πολυσύχναστες παραλίες των Δήμων.

δ)  Ενημέρωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας μέσω των ΚΑΠΗ ή εκδηλώσεων που οργανώνει ο κάθε Δήμος, αναφορικά με την ασφάλεια αυτών στη θάλασσα και την παραλία. Οι ενημερωτικές αυτές διαλέξεις γίνονται σε συνεργασία με το Υπ. Ναυτιλίας και τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.

ε) Ενημέρωση πολιτών για την χρήση του Safe Water Sports app / web site.

στ) Την ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας που συνάδει με τους σκοπούς των δύο συμβαλλομένων μερών.

Το Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ ένα μήνα μετά την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών και δεν έχει οικονομικό αντικείμενο.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτης Χαλβατζής  και ο Πρόεδρος του Safe Water Sports κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης .

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού Safe Water Sports, μπορείτε να βρείτε στην δ/νση www.safewatersports.com.

 

 

                                                                                                                  Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»